Uw apotheker(s):

R.J.J. Gores, T.B. Overeem, I.M. Buysse

Tel: 0348 44 33 38

info@apotheekharmelen.nl

Herhaalrecept invulformulier

 

Middels het onderstaand invulformulier kunt u een herhaalrecept aanvragen bij uw apotheek. Om gebruik te kunnen maken van dit formulier dient u voor medicijnen waar een recept voor nodig is, in het bezit te zijn van een door uw apotheek uitgegeven herhaalrecept. Dit recept dient u bij ontvangst van de medicijnen in te leveren.